съобразителен

съобразителен
прил. - предвидлив, пресметлив, прозорлив, проницателен, далновиден, досетлив, бдителен, находчив, внимателен, жив, буден, събуден, отворен, наблюдателен, предпазлив
прил. - благоразумен, разсъдлив, разсъдителен, остроумен
прил. - разпоредителен, инициативен, деловит
прил. - възприемчив, податлив, допускащ, позволяващ, даващ възможност, схватлив, с остър ум
прил. - ловък, лукав, хитър
прил. - изобретателен
прил. - умен, тънък

Български синонимен речник. 2013.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Look at other dictionaries:

  • бдителен — прил. внимателен, предпазлив, съобразителен, зорък, буден, съсредоточен прил. безсънен, бодърствуващ, незаспиващ прил. наблюдателен, бдящ …   Български синонимен речник

  • благоразумен — прил. разумен, предвидлив, съобразителен, досетлив, здравомислещ, мъдър, трезв, улегнал, зрял, внимателен, предпазлив прил. вежлив, деликатен, тактичен, грижлив, подробен, разсъдлив прил. сдържан, дискретен прил. умен, проницателен прил.… …   Български синонимен речник

  • буден — прил. събуден, интелигентен, любознателен, съзнателен, осъзнал се прил. бдителен, внимателен, съобразителен, пъргав, жив, нащрек, енергичен, деятелен, бодър, бърз, подвижен, разтропан прил. безсънен, бодърствуващ, незаспиващ прил. жизнен прил.… …   Български синонимен речник

  • внимателен — прил. съобразителен, осторожен, бдителен, предпазлив, зорък, буден, съсредоточен, наблюдателен, съзерцателен прил. прилежен, грижлив, благоразумен прил. учтив, любезен, възпитан, деликатен прил. бдящ прил. благ, мек, кротък, хрисим прил …   Български синонимен речник

  • възприемчив — прил. схватлив, впечатлителен, досетлив, догадлив, прозорлив, умен, внимателен, податлив, чувствителен прил. допускащ, позволяващ, даващ възможност, съобразителен, с остър ум …   Български синонимен речник

  • гъвкав — прил. гъвък, еластичен, пъргав, разтеглив, жилав, подвижен, кръшен прил. ловък, податлив, приспособим, устойчив, съобразителен прил. пластичен, ковък прил. лек, свободен, гладък прил. мек прил. многостранен, всестранен …   Български синонимен речник

  • гъвък — прил. гъвкав, еластичен, пъргав, разтеглив, жилав, подвижен, кръшен прил. ловък, податлив, приспособим, устойчив, съобразителен …   Български синонимен речник

  • даващ възможност — словосъч. възприемчив, податлив, допускащ, позволяващ, схватлив, съобразителен, с остър ум …   Български синонимен речник

  • далновиден — прил. предвидлив, прозорлив, проницателен, съобразителен, досетлив, разумен, благоразумен прил. мъдър, умен, учен прил. пресметлив …   Български синонимен речник

  • догадлив — прил. досетлив, остроумен, схватлив, прозорлив, далновиден, предвидлив, проницателен, съобразителен, впечатлителен …   Български синонимен речник

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”